Při úmrtí doma, v nemocnici či v domově důchodců (nebo jiném sociálním zařízení) nejste povinni sjednávat pohřeb u pohřební služby, která Vám je někým doporučována, nebo byla přivolána k odvozu zesnulého.

Volejte pohřební službu, kterou jste si vybrali Vy!!!

Nenechte se ovlivňovat nabídkami různých pohřebních služeb.

V případě, že si nevíte rady, nebo potřebujete zodpovědět jakýkoliv dotaz, neváhejte nám zavolat:

Volejte NONSTOP na mob.  732 807 077

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský  zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“